Lampion optocht gaat niet door

Ivm met de verwachte slechte Weersomstandigheden.