Op deze pagina benoemen wij onze speerpunten waar wij voor staan.

1.  Doelstellingen

Vereniging Oranjefeest Stellendam heeft als doel het organiseren van feestelijkheden rondom Koningsdag en andere feestelijkheden, activiteiten en gedenkdagen. Het bestuur van de Vereniging Oranjefeest Stellendam heeft als taak te zorgen dat er invulling wordt gegeven aan de bovengenoemde doelstelling. Zij doet dit middels:

  • Het organiseren van activiteiten en feestelijkheden rond Koningsdag
  • Het organiseren van (kinder) bingo’s
  • Het organiseren van bingo’s voor volwassenen
  • Het bijdragen aan de  nationale herdenking op 4 mei te Ouddorp
  • Het bijdragen aan de watersnoodherdenking
  • Het organiseren van de avondvierdaagse
  • Het organiseren van Tentendurp
  • Het bijdragen aan de sinterklaasintocht
  • Het faciliteren van spellen voor andere verenigingen

2. Identiteit
Vereniging Oranjefeest Stellendam wil zich, vanuit haar doelstellingen, kenmerken door maatschappelijke betrokkenheid. Deze betrokkenheid dient op actieve wijze te worden ingevuld. Daarnaast wordt professionaliteit verwacht, zowel in de uitoefening van de werkzaamheden als bij de invulling van het beleid.
De vereniging dient zich, middels haar activiteiten, een plaats te verwerven in de harten van de mensen waarbij gezelligheid de rode draad is.

 

3.  Imago
Het imago dat Vereniging Oranjefeest Stellendam wil uitstralen is dat wij een dynamische en actieve organisatie zijn die op professionele en aansprekende wijze vormgeeft aan de doelstellingen van de vereniging.

 

4.  Visie
Het bestuur moet zich inzetten om de doelstellingen te realiseren. Vereniging Oranjefeest Stellendam streeft naar een optimale communicatie, zowel intern als extern. Dit gebeurt door zowel het gebruik van de website, facebook, instagram als door directe communicatie. Lid zijn van de vereniging stimuleert het streven naar een goede sfeer, vriendschap, betrokkenheid, medemenselijkheid en bewustwording. Het bevordert de betrokkenheid met elkaar en met maatschappelijk relevante zaken.

Daarnaast behoort het tot de taken van het bestuur om het ledenbestand van de vereniging te bewaken en de groei van het aantal leden en sponsors te bevorderen.