Zeer recent is gebleken dat zowel de Gereformeerde kerk als VOS op 20 februari een kinderbingo organiseren.

Natuurlijk zijn wij met elkaar in overleg getreden doch zijn tot de conclusie gekomen dat i.v.m. de voorbereidingen, kosten e.d. het niet mogelijk is de bingo’s te laten vervallen of te verplaatsen.

Uiteraard betreuren wij de gang van zaken: e.e.a. heeft er wel toe geleid dat wij elkaar vanaf nu  op de hoogte zullen houden m.b.t. het organiseren van een dergelijk evenement.