• vos2008stellendam@gmail.com

Bestuur

Het bestuur van Vereniging Oranjefeest Stellendam bestaat uit:

Voorzitter: R. van Noort Narcissenpad 46 491550
Secretaris: D. krijger De Meutelaer 1  491815
Penningmeester: J. Torreman Willem de Jager 18 493473
Lid: E. Brinkman Narcissenpad 28 493890
Lid: R. van der bok Azaleastraat 57 493411
Lid: S. Van den Nieuwendijk Langeweg 32 493181
Reserve Lid: J. v/d Bok
Reserve Lid: J. Kurvink
Reserve Lid: G.J. Orgers
Reserve Lid:

Als u onze vereniging wilt steunen kunt u uw bijdrage storten op nr. NL21RBRB0918125510   Bij voorbaat hiervoor onze hartelijke dank.